Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (Whisky.de GmbH & Co. KG, Am Grundwassersee 4, D-82402 Seeshaupt, telefoon: +49 88 01 - 30 20 000, Fax: +49 (0) 88 01 - 26 37, E-mailadres: info@Whisky.com), door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. U kunt hiervoor het meegeleverde herroepingsformulier  gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Voor het waarborgen van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), zonder verzuim en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de kennisgeving over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt.

U dient de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Leveringsland
Delivery Country
Taal
Language
Deze website maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om u de best mogelijke functionaliteit te bieden.