Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) - nl.whisky.com

Uw aanbieder en contractpartij

Whisky.de GmbH & Co. KG
Am Grundwassersee 4
D-82402 Seeshaupt
Telefoon: +49 88 01 - 30 20 000
Telefax: +49 88 01 - 26 37
E-mail: info@whisky.de
Btw nr.: DE306436528

U bereikt onze klantenservice eveneens onder deze contactgegevens.

§ 1. Toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u in de Nederlandse onlineshop (nl.whisky.com/shop/) van

Whisky.de GmbH & Co. KG
Am Grundwassersee 4
D-82402 Seeshaupt
Bedrijfsleiders: Benedikt Lüning, Theresia Lüning

plaatst.

(2) Het warenaanbod in onze onlineshop is uitsluitend bestemd voor consumenten die ouder zijn dan 18 jaar.

(3) Onze leveringen, diensten en aanbod zijn uitsluitend gebaseerd op deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn tegenover bedrijven zodoende ook voor toekomstige zakelijke relaties van toepassing, ook als deze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Tegen het opnemen van algemene voorwaarden van een klant die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden wordt hierbij reeds bezwaar gemaakt.

(4) De taal van de overeenkomst is uitsluitend Duits

(5) U kunt de momenteel geldige versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden op dewebsite bekijken en printen. U kunt deze AVV bovendien tijdens de checkout als PDF downloaden. De contractuele tekst wordt verder niet opgeslagen.

§2 Consument, omvang van de bestelling

(1) Ons aanbod is bedoeld voor consumenten. Consumenten zijn natuurlijke personen, waarbij het doel van de bestelling niet tot commerciële, zelfstandige, beroepsmatige of freelance werkzaamheden kan worden gerekend.

(2) Houd er alstublieft rekening mee dat de hierna genoemde regelingen met betrekking tot de retourkosten en het herroepingsrecht alleen van toepassing zijn op bestellingen van consumenten zoals hierboven beschreven. In het bijzonder is het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing voor commerciële wederverkopers. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen met meer dan een fles per soort of ogenschijnlijk bestemd voor de wederverkoop, te weigeren.

§3 Informatie over het sluiten van de overeenkomst

(1) De goederenpresentatie in de onlineshop is geen bindend voorstel tot het sluiten van een koopcontract. Hierbij gaat het veel meer om een vrijblijvende uitnodiging, goederen te bestellen in de onlineshop.

(2) Door op de knop 'Tegen betaling bestellen' in de laatste stap van de checkout te drukken, plaatst u een wettelijk binden koopaanbod (§ 145 BGB). Direct voor het plaatsen van deze bestelling kunt u de bestelling een laatste keer controleren en indien nodig corrigeren.

(3) Na ontvangst van het koopaanbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging is echter nog geen aanvaarding van uw koopaanbod. Er komt nog geen overeenkomst tot stand door de ontvangstbevestiging.

(4) Een bindend koopcontract komt pas tot stand als wij de aanvaarding van het koopaanbod uitdrukkelijk verklaren (opdrachtbevestiging). Een verzendbevestiging voor het verzenden van de goederen geldt als opdrachtbevestiging. Uw aanvraag kan slechts tot het tijdstip door ons worden aanvaard, waarin u de ontvangst van het antwoord onder normale omstandigheden mag verwachten (§ 147 lid 2 BGB). Uitzonderingen: bij betalingen met vooruitbetaling of directe betaling in het kader van de checkout (bijv. PayPal, GiroPay) geschiedt de aanvaarding van de bestelling direct met afgifte van uw bestelling.

(5) Het uiterlijk van de flessen kan afwijken van de getoonde foto's. De smaakbeschrijvingen op de website en in de video's zijn verblijvend.

(6) Bestellingen zijn alleen mogelijk in voor particuliere klanten gangbare hoeveelheden.

§ 4 Prijzen

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten und eventueller Nachnahmegebühren.

Meer informatie over de verzendkosten zijn te vinden op onze internetpagina op verzending en levering.

§ 5 Betalingsvoorwaarden; betalingsachterstand

(1) De betaling geschiedt naar keuze via:

  • iDEAL
  • G Pay (Google Pay)
  • Apple Pay
  • PayPal
  • Creditcard
  • Vooruitbetaling
  • SOFORT-Banking

Wij vragen om uw begrip als wij op basis van kredietwaardigheid of interne risicocontrole eventueel naar een afwijkende betaalmethode (zoals vooruitbetaling of onder rembours) vragen.

(2) Wij hebben de keuze welke beschikbare betaalmethoden wij aanbieden. Wij behouden ons in het bijzonder het recht voor, u voor de betaling alleen bepaalde betaalmethoden aan te bieden, bijvoorbeeld om ons te beschermen tegen een kredietrisico alleen vooruitbetaling.

(3) Bij betaling met creditcard wordt het aankoopbedrag bij afronden van de bestelling van uw creditcard afgeschreven.

(4) Bij de betaling met PayPal wordt u tijdens de bestelprocedure doorgestuurd naar de website van de online-provider PayPal. Om het factuurbedrag met PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, met uw toegangsgegevens legitimeren en de betaling aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop, verzoeken wij PayPal de betalingstransactie uit te voeren. Meer informatie ontvangt u tijdens de bestelprocedure. De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch uitgevoerd door PayPal, behalve als u voor de door PayPal aangeboden mogelijkheden voor het 'later betalen' (PayLater) of betaling in termijnen heeft gekozen. Hierdoor kan worden bereikt dat u pas na verzending van de goederen hoeft te betalen.

(5) Bij betaling door automatische incasso dient u eventuele kosten voor uw rekening te nemen, die als gevolg van een terugbetaling veroorzaakt door een te laag saldo of door u verkeerd meegedeelde bankgegevens ontstaan.

(6) Bij betaling met iDEAL of Sofort-Überweisung wordt u voor het afronden van de bestelling doorgestuurd naar de website van de betreffende online-provider. Daar kunt u zich met uw toegangsgegevens voor uw online-banking bij uw bank aanmelden en de betaling direct via de normale legitimatie van uw online-banking (zoals chiptan of app-identificatie) goedkeuren.

(7) Bei Zahlung per Sofort-Überweisung (Klarna) oder GiroPay werden Sie vor Abschluss des Bestellprozesses auf die Webseite des jeweiligen Online-Anbieters weitergeleitet. Dort können Sie sich über die Zugangsdaten Ihres Online-Bankings bei Ihrer Bank legitimieren und die Zahlung direkt über die gewohnte Legimitation Ihres Online-Bankings (z.B. Chiptan oder App-Identifizierung) freigeben.

(7) Bij betaling met Apple Pay/G Pay wordt het aankoopbedrag bij het afronden van de bestelprocedure verrekend met uw Apple Pay- of G Pay-account. Om deze betaalmethoden te kunnen gebruiken, heeft u een dienovereenkomstig account bij de betreffende aanbieder nodig en moet u daar een betaalmethode opslaan (zoals bankgegevens of creditcard). Het gebruik van Apple Pay vereist bovendien het gebruik van een Apple-apparaat. Meer informatie ontvangt u bij de aanbieders.

(8) Bij de keuze van de betaalmethode vooruitbetaling, delen wij u onze bankgegevens in de bestelbevestiging mee. Het factuurbedrag dient binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging te worden overgemaakt op onze rekening.

(9) Als u niet tijdig betaald, bent u verplicht wettelijke vertragingsrente van 5 procent bovenop het basisbedrag te betalen. Voor elke aanmaning die wij na het ingaan van de achterstand versturen, kunnen wij aanmaningskosten van 1 euro in rekening brengen, voor zover in afzonderlijke gevallen geen lagere of hogere schade kan worden aangetoond.

Meer informatie over de betaalmethoden vindt u in de webshop onder de rubriek 'Betaalmethoden'.

§ 6 Schuldvergelijking/retentierecht

(1) U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend of in een nauwe synallagmatische relatie staat tot onze vordering.

(2) U kunt alleen gebruik maken van het retentierecht, voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde overeenkomst.

§ 7 Levering, eigendomsvoorbehoud

(1) Voor zover niet anders overeengekomen, worden de goederen vanuit ons magazijn naar het door u vermelde adres gestuurd. De levering vindt binnen ca. 1-5 werkdagen (ma. - vr. met uitzondering van wettelijke feestdagen in Beieren) na ontvangst van de bestelling plaats. Bij een noodzakelijke bestelling onzerzijds voor niet op voorraad zijnde producten bedraagt de levertijd 1-2 weken. Mocht u de goederen na een week nog niet hebben ontvangen, kunt u zich informeren bij uw postkantoor of postfiliaal. Meestal ligt het pakket daar al klaar. Voor zover u ons bij de bestelling een e-mailadres meedeelt, ontvangt u een verzendbevestiging, zodra de goederen ons magazijn hebben verlaten.

(2) Er kan alleen binnen Nederland (zonder Caribisch Nederland) worden geleverd.

(3) De goederen blijven tot de volledige betaling van het aankoopbedrag ons eigendom.

(4) De levering van bestelde goederen geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid van de goederen. Als deze op het moment van bestelling niet leverbaar is, ontvangt de besteller een mededeling over de vermoedelijke levertermijn en zullen wij de bestelling noteren. Zodra de producten op voorraad zijn, vindt verzending aan de besteller plaats, zonder dat de besteller hier verder over geïnformeerd wordt. In geval van onbeschikbaarheid, in het bijzonder omdat een beperkte voorraad van als zodanig gekenmerkte goederen is uitgeput (bijv. bepaalde partijen/vuljaren), zullen wij de koper hiervan in kennis stellen. Reeds verrichtte betalingen worden dan onmiddellijk terugbetaald.

(5) Afgifte van Whisky en spirits aan minderjarigen is wettelijk verboden. Vul daarom als nieuwe klant alstublieft een geldig geboortedatum in. Bij levering van spirits  of andere artikelen, die onderhevig zijn aan wettelijke verkoopbeperkingen, vindt een overdracht van de goederen alleen plaats aan personen, die voldoen aan de wettelijke voorschriften. Wij behouden ons het recht voor, een controle van de leeftijd door informatie/voorleggen van het identiteitsbewijs of paspoort bij bestelling en overhandiging door de transporteur uit te voeren. 

(6) Wij zijn bij wijze van uitzondering niet verplicht tot levering van de bestelde goederen, als wij de goederen zelf naar behoren besteld hebben, echter niet juist of niet tijdig hebben ontvangen (congruente dekkingsaankoop). Voorwaarde hiervoor is dat wij niet aansprakelijk zijn voor de gebrekkige goederenbeschikbaarheid en u onmiddellijk informeren over deze omstandigheid. Bovendien mogen wij niet het risico van de aanschaffing van de bestelde goederen voor onze rekening genomen hebben. Indien de goederen niet beschikbaar zijn, zullen wij reeds gedane betalingen onmiddellijk terugbetalen. Wij nemen niet het risico op ons dat wij bestelde goederen moeten aanschaffen (aanbestedingsrisico). Dit is ook van toepassing bij bestelling van goederen, die alleen op basis van het soort en de kenmerken zijn beschreven (categorie-goederen). Wij zijn alleen verplicht tot levering uit onze voorraad en de door ons bij onze leveranciers bestelde goederen.

(7) Bij artikelen, die in de onlineshop en tijdens de bestelprocedure gemarkeerd zijn met een vroegst mogelijke leverdatum (voorraadopmerking 'vermoedelijk leverbaar vanaf') is naast de bovenstaande punten in het bijzonder ook van toepassing, dat bij een rechtsgeldige koopovereenkomst een leverplicht op zijn vroegst vanaf de bij de bestelling aangekondigde leverdatum van toepassing is.

§ 8 Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (Whisky.de GmbH & Co. KG, Am Grundwassersee 4, D-82402 Seeshaupt, telefoon: +49 88 01 - 30 20 000, Fax: +49 (0) 88 01 - 26 37, E-e-mailadres: info@Whisky.de)), door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief, een fax of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. U kunt hiervoor het meegeleverde herroepingsformulier  gebruiken, wat echter niet verplicht is.

Voor het waarborgen van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de kennisgeving over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstigste standaardlevering heeft gekozen), zonder verzuim en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de kennisgeving over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt.

U dient de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.


Einde van de informatie over het herroepingsrecht

(1) Het herroepingsrecht geldt niet bij de levering

  • van verzegelde goederen, die op basis van de gezondheidsbescherming of de hygiëne niet geschikt zijn om te retourneren, als de verzegeling na de levering is verwijderd,
  • van goederen, als deze na de levering op basis van hun hoedanigheid onlosmakelijk zijn gemengd met andere goederen.
  • van alcoholische drank, diens prijs die bij het afsluiten van de overeenkomst werd afgesproken, die echter op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd kunnen worden en diens huidige waarde onderhavig is aan schommelingen op de markt, waarop de ondernemer geen invloed heeft.

(2) Vermijd alstublieft beschadigingen en verontreinigingen. Retourneer de goederen alstublieft naar mogelijkheid in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons. Gebruik zo nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, zorg er dan voor dat de goederen zo verpakt zijn dat ze beschermd zijn tegen transportschade, om schadeclaims vanwege beschadigingen als gevolg van een gebrekkige verpakking te vermijden.

(3) Stuur ons een e-mail of bel ons voor het retourneren alstublieft op via het nummer +49 (0) 8801 30 20 000, om de retourzending aan te kondigen. Op deze manier stelt u ons in staat, de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.

(4) Houd er alstublieft rekening mee dat de in de voorafgaande punten 2 en 3 genoemde modaliteiten geen voorwaarde zijn voor het effectief uitoefenen van het herroepingsrecht.

§ 9 Transportschade

(1) Als goederen met een duidelijk herkenbare transportbeschadiging worden geleverd, dient u dergelijke fouten direct bij de transportfirma te melden en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

(2) Het verzuimen een reclamatie in te dienen of contact op te nemen heeft geen consequenties op uw wettelijk recht op garantie. U helpt ons echter, onze eigen claims tegenover het transportbedrijf of de transportverzekering geldend te kunnen maken.

§ 10 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

§ 11 Deelnamevoorwaarden Whisky Club

(1) De deelname aan de Whisky.de / Whisky.com Club geschiedt door de bestelling van het lidmaatschap inclusief Club-fles en geldt vanaf de aanvaarding van de bestelling door ons gedurende een periode van 12 maanden. De deelname eindigt automatisch, als u het niet verlengt. Het gaat hierbij niet om een lidmaatschap van een vereniging of andere verbinding en u sluit geen abonnement af. U betaalt 60 euro deelnamekosten (bij elke verlenging opnieuw) en heeft daardoor aanspraak op Club-diensten volgens de volgende voorwaarden met de inbegrepen beperkingen. Houd er alstublieft rekening mee dat u Club-lidmaatschap gekoppeld is aan het klantenaccount, waarmee het werd besteld. Een overdracht van de Club-voordelen op andere klantenaccounts is niet mogelijk.

(2) Met uw Club-deelname is de levering van een fles Schotse Single Malt Whisky naar keuze van Whisky.de ter waarde van ca. 50 euro verkoopsprijs verbonden. Whisky.de heeft het recht, in plaats van de online genoemde fles een vervangend product te leveren.

(3) Tijdens uw Club-deelname ontvangt u op elke bestelling in de Whisky.de shop 5% korting op de bestelwaarde (waarde van de goederen incl. btw zonder verzendkosten, leverkosten etc.). Een uitzondering vormen uitsluitend de maandelijkse speciale aanbiedingen en de laagste prijzen en boeken. Hierop kan of mag geen korting worden gegeven. Andere producten, die met de aanvraag voor de Club-deelname in het winkelmandje werden gelegd, vallen ook onder deze korting. Een aparte bestelling van het Club-lidmaatschap is dus niet nodig.

(4) Club-verlenging: De deelname eindigt automatisch, als u het niet verlengt. Een verlenging van het Club-lidmaatschap geschiedt op dezelfde manier als bij de eerste keer. Mocht u reeds een Club-lidmaatschap bezitten, wordt deze met verdere 12 maanden verlengd. Een verlenging van het lidmaatschap is alleen mogelijk, als sinds de laatste bestelling van het lidmaatschap meer dan 90 dagen zijn verstreken en de resterende duur van uw huidige lidmaatschap minder dan een jaar bedraagt.

(5) Deelnamebeperkingen: Het staat Whisky.de vrij de deelname-aanvraag te aanvaarden. Er bestaat geen aanspraak op deelname aan de The Whisky Club. Het lidmaatschap is uitsluitend bestemd voor particulieren. De voordelen voor deelnemers zijn alleen bestemd voor bestellingen die voor het eigen verbruik bestemd zijn. Collectieve kopers, rechtspersonen (zo GmbH of een geregistreerde vereniging) alsmede natuurlijke personen als kopers die kennelijk voor commerciële doeleinden bestellen, met name wederverkopers, mogen niet deelnemen. Verleende korting geeft niet het recht op het verlenen van nieuwe kortingen.

(6) Vroegtijdige beëindiging van het Club-lidmaatschap: Als Whisky.de constateert dat de deelnamevoorwaarden niet worden nageleefd, kan een aangevraagde deelname worden geweigerd of een begonnen deelname voortijdig worden beëindigd. De deelnemer heeft te allen tijde het recht, de deelname te beëindigen. De beëindiging geschiedt door middel van een eenvoudige mededeling in tekstvorm. Vervulde opdrachten en toegekende uitkeringen blijven onaangetast, tenzij zij op frauduleuze wijze zijn verkregen. Een aanspraak op nog niet verleende kortingen bestaat na beëindiging van de deelname niet.

§ 12 Alternatieve geschillenbeslechting

Wij doen altijd moeite om een goede verstandhouding met de klant te bereiken. Neem contact op met de klantenservice via info@Whisky.de of onze andere vermelde contactmogelijkheden.

De Europese Commissie stelt een platform ter beschikking voor online geschillenbeslechting (OS) met meer informatie, die online via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ bereikbaar is.

Wij nemen echter niet deel aan een formele geschillenbeslechtingsprocedures door bemiddelingsorganen voor verbruikers.

§ 13 Slotbepalingen

(1) Mochten een of meerdere bepalingen uit deze AVV ineffectief zijn of worden, wordt de werkzaamheid van de andere bepalingen hierdoor niet aangetast.

(2) Alleen het Duitse recht is van toepassing op contracten tussen ons en u, met uitsluiting van de Bepalingen van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, 'Europees kooprecht'). Dwingende bepalingen van het consumentenrecht van het land waar u gewoonlijk verblijft, blijven onaangetast door de rechtskeuze (vooral met betrekking tot het sluiten van het contract en garantierechten).

(3) Plaats van uitvoering voor alle diensten van Whisky.de GmbH & Co. KG is Seeshaupt, voor zover de klant handelt als koopman of publiekrechtelijke rechtspersoon.

(4) Indien de klant een koopman of een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is München de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie met de klant of uit deze algemene voorwaarden.


Situatie: 15-12-2022

Melding overCopyright: De algemene voorwaarden zijn gedeeltelijk gebaseerd op een voorbeeld van het Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V., geleverd door HÄRTING Rechtsanwälte, www.haerting.de, vertragstexte@haerting.de Chausseestraße 13, 10115 Berlijn, tel. +49 (030) 28 30 57 40, Fax +49 (030) 28 30 57 4

Leveringsland
Delivery Country
Taal
Language
Deze website maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om u de best mogelijke functionaliteit te bieden.